Organizator

Organizator Međunarodnog sajma privrede „BANJA LUKA EXPO 2024“ kompanija RS Consulting and Trade d.o.o. Banja Luka & Elite Fair d.o.o. Banja Luka.

Kompanija RS Consulting & Trade d.o.o. Banja Luka predstavlja vodeću kompaniju posvećenu organizaciji sajmskih manifestacija na teritoriji čitave Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

Kompanija je nastala 2017. godine usljed uočene potrebe da se na teritoriji grada Banja Luke i Republike Srpske organizaciji sajamskih manifestacija pristupa stručno, predano i profesionalno. Od svog osnivanja kompanija je nastavila tradiciju organizacije sajamskih manifestacija u kojima je tim naših stručnjaka sudjelovao u godinama iza nas. Svoj doprinos i posvećenost organizaciji ovakvih manifestacija naši zaposleni i osnivači pružili su kroz organizaciju preko 80 sajmova od 1996. godine do danas.

Tokom prethodne 2023. godine uspješno smo realizovali nekoliko najznačajnijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini i to:

-Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja i zapošljavanja -Gradiška

-Međunarodni sajam turizma -Banja Luka

-Dječiji sajam Istočno Sarajevo

-Dječiji sajam Banja Luka

Kroz naše poslovanje od osnivanja kompanije uložili smo značajne napore kako bi prethodno nabrojane sajamske manifestacije zauzele značajno mjesto u kalendaru manifestacija u Bosni i Hercegovini. Sa svim dosadašnjim manifestacijama koje smo organizovali postigli smo zavidne rezultate na polju promocije, prepoznatljivosti i konstantnom podizanju značaja ovih sajmova.

Kompanija Elite Fair d.o.o. Banja Luka predstavlja savremenu kompaniju posvećenu izgradnji i jačanju sajamske djelatnosti u Bosni i Hercegovini koju čine iskusni i profesionalni menadžeri sa dugogodišnjim iskustvom u realizaciji sajamskih i poslovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Cilj koji ova kompanija pred sebe stavlja jeste konstantno usavršavanje i razvoj u oblasti organizacije i opremanja sajmova, te praćenje trendova na svjetskom tržištu. Ostvarujemo se i rastemo, baš kao i privredni subjekti uz našu pomoć.

Kompanija Elite Fair posjeduje najmoderniju sajamsku opremu, kao i neophodne ljudske kapacitete koji pružaju mogućnost opremanja svih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Kompanija poptuno samostalno može opremati preko 2.000 metara kvadratnih kompletno uređenog štandovskog prostora.